Cipralex selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) grubundan bir antidepresandır. Etken maddesi essitalopram beyindeki serotonin üretimini etkiler. Serotonin beyinde üretilen ve zihinsel dengenin korunmasında önemli bir rol oynayan bir kimyasaldır. Eksikliği durumunda depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar ortaya çıkabilir. Cipralex beyinde serotonin miktarını dengeleyerek bu hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Reçeteli bir ilaçtır ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılması ve bırakılması gerekir. Eski tip antidepresanlara göre daha az yan etkiye sahiptir. Bulantı, kusma, burun tıkanıklığı veya akıntısı, iştahta azalma veya artma, endişe, uyku sorunları en yaygın görülen yan etkileridir.

Cipralex (Essitalopram) nedir?

Cipralex, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) grubundan reçeteli bir antidepresandır. Etken maddesi essitalopram, beyindeki serotonin miktarını arttırarak zihinsel dengenin korunmasına yardımcı olur. Serotonin beyinde doğal olarak üretilen ve duygu ve davranış üzerinde etkileri olan bir kimyasaldır. Araştırmalar serotonin eksikliğinin depresyon, anksiyete gibi hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Cipralex eski tip antidepresanlara göre daha az yan etkiye sahip, kullanımı daha kolay bir antidepresan türüdür.

Cipralex ne işe yarar?

Cipralex aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Majör depresyon (Uzun süreli kullanımda depresyon tekrarını da engelleyebilir)
 • Agorafobili (açık alan korkusu) veya agorafobisiz panik bozukluğu
 • Anksiyete bozukluğu (sosyal veya yaygın)
 • Obsesif-kompulsif bozukluk (saplantılı davranışlar)
 • Kronik ağrı

Cipralex nasıl kullanılır?

 • Cipralex’i mutlaka doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda kullanın.
 • Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan ilacı bırakmayın ya da dozunu değiştirmeyin.
 • Kendinizi iyi hissettikten sonra en az 6 ay kadar daha tedaviye devam etmeniz gerekir. İlacı erken bırakırsanız hastalığınız tekrarlayabilir.
 • Yemeklerden önce ya da sonra, aç ya da tok karna içebilirsiniz. Ancak her gün aynı saatte almaya özen gösterin. İlacın üzerinizdeki etkisine göre sabah ya da gece yatmadan önce almanız tavsiye edilir.
 • İlacınızı yeterli miktarda suyla, çiğnemeden ya da ezmeden için. Doz ayarı için tabletler çentikli kısımlarından ikiye bölünebilir.
 • Eğer bir dozu almayı unutursanız hatırlayınca alın ya da diğer doza az zaman kalmışsa kaldığınız yerden normal saatinizde devam edin. Eksik dozu tamamlamak için çift doz almayın.
 • Bilinen bir zararı olmasa da ilacı kullanırken alkol almayın.
 • İlaç kullanmaya başladıktan birkaç hafta sonra etki göstermeye başlayabilir. Kendinizi hemen iyi hissetmeseniz de kullanmaya devam edin. Ancak uzun süre sonrasında bile iyileşme hissetmiyorsanız mutlaka doktorunuzla görüşün.
 • Cipralex 18 yaş altında kullanılmaz. Çünkü intihara eğilim, intihar teşebbüsü ya da saldırganlık gibi yan etkilerin bu yaş grubunda ortaya çıkma riski daha yüksektir. Ancak doktorun gerekli gördüğü durumlarda, hastanın yakın takibi ile kullanılabilir.
 • Cipralex’in üzerinizdeki etkilerini gözlemlemeden araç ya da makine kullanmayın, dikkat gerektiren işlerden kaçının.

Cipralex dozları ve doz hesabı

Depresyon, anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk tedavisinde: Önerilen günlük doz tek seferde 10 mg’dır. İhtiyaç duyulursa günde 5 mg’a düşürülebilir ya da maksimum 20 mg’a kadar yükseltilebilir.

Panik bozukluk tedavisinde: Öncelikle 1 hafta boyunca günde tek doz 5 mg’la başlanır. Hastanın uyum sürecine göre yavaş yavaş doz arttırılır ve günde maksimum 20 mg’a kadar çıkılabilir.

Cipralex doz aşımı

Eğer kullanmanız gerekenden fazla Cipralex aldıysanız sersemlik, titreme, tedirginlik hissi, nöbet, bulantı ve kusma, kalp atışlarında düzensizlik, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Vücudunuzun su-tuz dengesinde değişiklik oluşabilir, hatta komaya girebilirsiniz. Bu belirtilerin hiçbirini yaşamasanız mutlaka doktorunuzu arayın ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

Cipralex formları ve türleri

Cipralex piyasada 10 mg ve 20 mg’lık tablet formunda bulunur.

Cipralex muadili (eşdeğer) ilaçlar

Anzyl, Avertyn, Citoles, Elitrex, Eslong, Eslorex, Esmax, Esplus, Esram, Estalora, Estilom, Exeram, Losiram, Loures, Secita, Sevpram, Sitela, Tiopram, Zendor

Kimler Cipralex kullanamaz?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Cipralex kullanmayın:

 • Essitalopram veya ilacın içerdiği diğer maddelere alerji,
 • Anormal kalp ritmi öyküsü

Cipralex kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Eğer aşağıdaki hastalıklardan birine sahipseniz Cipralex kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bilgi verin:

 • Epilepsi (sara)
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu
 • Koroner kalp hastalığı,
 • Kanama veya morarma eğilimi
 • Kanda sodyum düşüklüğü,
 • Elektroşok tedavisini gerektiren bir hastalık,
 • Herhangi bir sebepten tuz kaybı
 • Kalp krizi öyküsü
 • Kalp atış hızında düşüklük
 • Düzensiz kalp atışı
 • Glokom
 • Manik-depresif bozukluk

Ayrıca aşağıdaki etkileri yaşarsanız hemen doktorunuza bilgi verin:

 • Huzursuzluk, sürekli hareket etme isteği veya yerinde duramama
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme

Cipralex hangi ilaçlarla kullanılmaz?

Cipralex’in aşağıdaki ilaçlarla kullanımı her iki ilacın etkisinde değişikliğe ya da ciddi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bilgi verin.

 • Kan incelticiler (diklofenak, ibuprofen, naproksen gibi steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar, varfarin, apiksaban, dabigatran, vb.)
 • Triptan içeren bazı migren ilaçları (Almotriptan, eletriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan vb.)
  • Bazı psikiyatrik ilaçlar:
  • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) (İzokarboksazid, fenelzin, tranilsipromi vb.)
  • Antipsikotik ilaçlar (fenotiyazin türevleri, pimozid, haloperidol vb.)
  • Antidepresan ilaçlar (Moklobemid, sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin vb.)
  • Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar (Benzodiazepinler, gabapentin, estazolam, temazepam, triazolam vb.)
  • İmipramin ve desipramin
 • Mide asidini azaltan ilaçlar (Simetidin, lansoprazol ve omeprazol)
 • Linezolid (bir tür antibiyotik)
 • Diüretikler (Furosemid, torsemid, hidroklorotiyazid vb.)
 • Selejilin içeren geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörleri
 • Meflokin (sıtma ilacı)
  • Serotonerjik ilaçlar
  • Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) (Fluoksetin ve sertralin)
  • Serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SSNRI'ler) (Duloxetin ve venlafaksin)
  • Trisiklik antidepresanlar (TCA'lar) (Amitriptilin ve clomipramin)
  • Opioidler (Fentanil ve tramadol)
  • Anksiyolitik buspiron
  • Triptanlar
  • Lityum ve triptofan
  • Sarı Kantaron
  • Amfetaminler
 • Kalp damar ilaçları (flekainid, propafenon ve metoprolol)

Cipralex hamilelikte ve emzirirken kullanılır mı?

Hamilelikte ve emzirirken Cipralex kullanmanız tavsiye edilmez. Ancak doktorunuz fayda-zarar değerlendirmesi sonucu kullanmanıza karar verebilir. Gebeliğin son 3 ayında kullanıldığında bebekte nefes alma güçlüğü, nöbetler, ciltte mavimsi bir renk, vücut ısısında değişiklikler, beslenme zorluğu, kusma, kan şekeri düşüklüğü, kaslarda katılaşma veya gevşeme, sinirlilik, sürekli ağlama, titreme, istemsiz hareketler, uyku hali ve uyku sorunları gibi yan etkilere neden olabilir. Cipralex kullanırken hamile kalırsanız ilacı hemen kesmeyin ve yavaş yavaş bırakmak konusunda doktorunuzdan yardım isteyin.

Cipralex bağımlılık yapar mı?

Cipralex’in bağımlılık yapma özelliği yoktur. Ancak hasta ilacı bırakırken baş dönmesi, baş ağrısı, karıncalanma, yanma hissi, uyku bozuklukları, kaygı, terleme gibi bazı sıkıntılar yaşayabilir. Bu sıkıntılar aslında “kesilme belirtileri”dir ve çoğunlukla 2 hafta içinde kendiğinden geçer.

Cipralex nasıl bırakılır?

Cipralex birden bırakılmaz. Eğer tedavi sonlandıysa, doktor kontrolünde yavaş yavaş doz azaltılarak kademeli olarak bırakılır. Bunun nedeni kesilme belirtilerini en aza indirmektir. Bu süreç birkaç hafta sürebilir.

Cipralex yan etkileri

Ciddi yan etkiler: Eğer aşağıdaki belirtilerden birini yaşıyorsanız ilacı kullanmayı bırakın ve size en yakın hastaneye başvurun.

 • Alerjik reaksiyon: Deride, dilde, dudak veya yüzde şişme, nefes alma ya da yutkunma zorluğu
 • Serotonin sendromu: Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar

Yaygın görülen yan etkiler:

 • Mide bulantısı
 • Başağrısı
 • Burunda tıkanıklık veya akma
 • İştahta değişiklik (azalma veya artma)
 • Endişe, huzursuzluk,
 • Uyku sorunları ve uyku hali (sersemlik, esneme vb.)
 • Titreme ve ateş,
 • Halsizlik,
 • Terleme,
 • Ciltte karıncalanma hissi
 • İshal veya kabızlık,
 • Kusma,
 • Ağız kuruluğu
 • Kilo artışı
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel istekte azalma ve kadınlarda orgazm güçlüğü gibi cinsel sorunlar

Cipralex prospektüsü / reçetesi

Cipralex reçetesine bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz: >>>

Cipralex fiyatı

Cipralex'in Aralık 2021 tarihi itibari ile fiyatları aşağıdaki gibidir:

 • 10 mg 28 tablet - 38.83 TL
 • 10 mg 56 tablet - 79.91 TL
 • 10 mg 84 tablet - 119.67 TL
 • 20 mg 28 tablet - 38.83 TL
 • 20 mg 56 film tablet - 108.64 TL
 • 20 mg 84 film tablet - 162.97 TL