Yayın İlkeleri

 

Doktoradanis.net WEB sitesi toplum ve kişi sağlığına faydalı içerikler üretmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda evrensel sağlık yayıncılığı ilkelerini gözetmeyi amaçlamaktayız.

Kamusal bir görev olan yayıncılık, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gerçeklerin nesnel bir biçimde aktarılmasına özen gösterilir. Makale, haber ve yorumlarda eksik veya hatalı bilgiler verilerek yanlış algı oluşmasına izin vermemekteyiz.

Tüm kullanıcı ve üyelerimizin yayıncılık ilkelerimizi ve kullanıcı sözleşmesinde belirttiğimiz kuralları kabul ettiğini varsaymaktayız. Bu ilke ve kurallara uymayanların üyelikleri gerekçe gösterilmeden geçici veya kalıcı olarak silinebilir.

Eleştiri sınırlarını aşarak kişi ve kuruluşları, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Eğer habere konu olan birden fazla taraf varsa tarafların görüşünün alınmasına özen gösterilir.

Doktoradanis.net web sitesinde küfür, hakaret, yalan ve yanlış bilgilerin yayınlanmasına izin verilmemektedir. Bu tür içerik ve yorumlar tespit edildiğinde silinir ve bunu yapan kullanıcıların üyelikleri iptal edilebilir.

İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir.

Yanlış veya eksik bilgi vermekten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için cevap ve tekzip haklarının kullanılmasına özen gösterilir.

Çocukların görmesinin sakıncalı olan içerik ve yazılar okuyucuyu uyaracak bir uyarı açık olarak konulur. Sakıncalı bulunan içerikler yayından kaldırılır.