Vermidon nedir?

Vermidon, analjezik ve antipiretikler grubuna dahil olan tablet şeklinde bir ilaçtır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliği olan ilacın her bir tableti etken madde olarak 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir. Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanıma uygundur. Vermidon, 20 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur ve eczanelerde mutlaka normal reçete ile verilmesi gerekmektedir.

Vermidon ne işe yarar?

Vermidon, yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda tek başına parasetamol, ibuprofen veya asetilsalisilik asit gibi diğer analjeziklerle giderilemeyen akut, orta ve şiddetli ağrılar olan;

 • Romatizmal ağrılar
 • Kas ağrıları
 • Sırt ağrısı
 • Nevralji 
 • Migren
 • Baş ağrısı
 • Dismenore (adet ağrıları)
 • Diş ağrısının kısa süreli tedavisinde ve ateş düşürücü olarak kullanılmaktadır

Vermidon nasıl kullanılır?

Vermidon tablet ağızdan alınır ve bir bardak su ile yutulur. Yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda etkili olan en düşük doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir. Vermidon, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalı; karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Vermidon kullanırken nelere dikkat etmeli?

 • Sizin için reçete edilen bu ilacı başkalarına vermeyin.
 • Vermidon kullanırken hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyin.
 • Kullanma kılavuzunda yazılanlara aynen uyun, önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayın.
 • Vermidon bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. Uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olun.
 • Vermidon’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzla konuşun.
 • 12 yaşından küçük çocuklara vermeyin. 
 • Vermidon kullanımı sırasında deride kızarıklık, döküntü veya farklı deri reaksiyonları gelişirse ilacın kullanımını bırakarak hekimle iletişime geçilmelidir.
 • Vermidon kullanmadan önce olası ilaç etkileşimleri ve kullanılmaması gereken durumlar için mutlaka hekiminiz ve eczacınızla görüşün.

Vermidon dozu

Vermidon mutlaka hekim kontrolünde ve önerilen dozlarda kullanılmalıdır. 3 günden uzun süre kullanılmamalı ve ağrı 3 günden sonra rahatlamazsa doktora danışılmalıdır.

 • Vermidon, yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır 
 • Parasetamol, sağlıklı ve hareketli yaşlılarda, yetişkinlerde uygulanan dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda ise dozun azaltılması gerekir. Kafein içeriği nedeniyle zorunlu haller dışında yaşlılarda kullanılmamalıdır.
 • Vermidon kullanmayı unutursanız; unutulan dozları dengelemek için çift doz almayın.

Vermidon doz aşımı

Kullanmanız gerekenden daha fazla Vermidon kullandıysanız; doktorunuzu bilgilendirin veya hastaneye başvurun. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir. Doz aşımında görülen yaygın belirtiler, solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusmadır. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Kısa sürede yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir.

10 gramın üzerinde alınan parasetamol özellikle alerjisi olan kişilerde deride kızarıklık, döküntü gibi deri reaksiyonlarına, hatta ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yaygın akıntılı döküntüler) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde ise yüksek doz; titreme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu, idrarda artış, mide-kalınbağırsak rahatsızlıkları, hızlı solunum gibi istenmeyen etkilere yol açabilir.

Kimler Vermidon kullanamaz?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Vermidon kullanmayın:

 • İlacın içeriğindeki herhangi bir maddeye alerji,
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği,
 • Yüksek tansiyon, kalp atımı düzensizliği.

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Vermidon'u dikkatli kullanın:

 • Kansızlık,
 • Akciğer ve kalp hastalığı,
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu,
 • Gilbert sendromu,
 • Kemik iliğinde işlev bozukluğu,
 • Astım, kronik rinit, kronik ürtiker ve özellikle antienflamatuvar ilaçlara aşırı duyarlılık,
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği

Hamileler ve emzirenler Vermidon kullanabilir mi?

Hamilelerde doktor kontrolünde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Kafeinin düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışın. Emziren kadınlarda Vermidon yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Parasetamolün anne sütüne geçen miktarı klinik olarak önemsiz olmakla birlikte kafein anne sütüne geçerek bebekte istenmeyen etkilere neden olabilir.

Vermidon hangi ilaçlarla kullanılmaz?

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Vermidon’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza mutlaka bilgi veriniz;

 • Mide boşalmasını geciktiren ve hızlandıran ilaçlar
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Pıhtılaşmayı engelleyen varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar
 • Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan tropisetron, granisetron, metoklopramid
 • HIV/AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin
 • Miyokard görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol
 • Sedatif ilaçlar
 • Efedrin
 • Antihistaminikler (alerji-iltihap ilaçları)
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Simetidin
 • Fenilpropanolamin
 • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan klozapin, lityum, monoaminoksidaz inhibitörleri
 • Kan basıncını düşürmek için kullanılan atenolol, metoprolol, oksprenolol, propranolol gibi beta blokerler
 • Alkolizm tedavisinde kullanılan disulfiram
 • Sara tedavisinde kullanılan fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin
 • Rifampisin (antibiyotik)
 • İdrar yolları enfeksiyonlarında kullanılan pipemidik asit
 • Teofilin (astım ilacı)
 • Levotiroksin (tiroid ilacı)
 • Bulantı-kusma tedavisinde kullanılan domperidon
 • Kandaki yağ seviyesini azaltmak için kullanılan kolestiramin
 • Sarı kantaron (St. Johns’s Wort) 
 • Diğer ağrı kesiciler
 • Antikolinerjik ilaçlar

Vermidon ile alkol alınır mı?

Vermidon alkolle, içeriğinde alkol bulunan ilaçlarla veya alkol içeren yiyecek-içeceklerle birlikte kullanıldığında karaciğer hasarı riski artabilir. Bu nedenle alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Vermidon muadili ilaçlar

Piyasada bulunan Vermidon ile benzer içeriğe sahip ilaçlardan bazıları şunlardır: 

 • Paramidon
 • Novaldon
 • Medafein
 • Kataljin-P
 • Gripin
 • Gripal
 • Geralgine-P
 • Darvolin
 • Adafen

Vermidon formları ve türleri

Vermidon Plus, etken madde olarak 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon, 50 mg kafein olmak üzere 30 tabletlik ambalajlarda satılmaktadır.

Vermidon yan etkileri

Ciddi yan etkiler

Vermidon’a bağlı yan etkiler genellikle seyrek görülür ve ilacın kesilmesiyle kaybolur. 
Ancak Vermidon’un içeriğindeki maddelere duyarlı olan kişilerde aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

 • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak, dilde şişme),
 • Anafilaktik şok,
 • Cilt döküntüsü

Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurun. Bunlar çok ciddi yan etkilerdir ve Vermidon’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı, 
 • Baş dönmesi,
 • Sürekli uyku durumu, 
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri,
 • Bulantı, kusma,
 • Üst karın bölgesinde ağrı ve hazımsızlık,
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz,
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık

Sık sorulan sorular

Vermidon diş ağrısına iyi gelir mi?

Vermidon baş, sırt ve kas ağrısı, migren, adet sancısı gibi orta ve şiddetli ağrıların yanı sıra diş ağrısı tedavisinde de kullanılan bir ağrı kesicidir.

Vermidon kaç yaş için kullanılır?

Vermidon yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanıma uygundur.

Vermidon zararlı mı?

Vermidon hekim önerisine uygun şekilde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmaz. Ancak yanlış veya uzun süreli kullanımda mide, karaciğer ve böbrekler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Ayrıca baş ağrısının tedavisi için sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle hekiminizin önerdiği dozda ve uygun gördüğü sürede ilacınızı kullanmalısınız.

Vermidon ağrı kesici mi, ateş düşürücü mü?

Vermidonun içeriğindeki etken maddeler hem ağrı kesici hem de ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

Vermidon aç karnına içilir mi?

Vermidon’u aç karnına içmekte bir sakınca olmamasına karşın midesinde rahatsızlık olanlarda semptomları kötüleştirebilir. Bu nedenle bol su ile yemeklerden sonra içilmesi önerilir.

Vermidon reçetesi / prospektüsü

Vermidon tablet ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kullanma talimatını okumak için bu linke tıklayın>>>