Macrol 500 mg tablet nedir?

Macrol, çeşitli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan yarı sentetik bir antibiyotiktir. Etkin maddesi klaritromisin, makrolid antibiyotikler olarak bilinen ilaç sınıfına aittir. Protein sentezine müdahale ederek bakterilerin büyümesini engeller. Macrol film kaplı tablet formundadır ve her bir tablet 500 mg klaritromisin içerir. Bunun dışında Macrol’ün eczanelerde kontrollü salım tablet ve oral süspansiyon hazırlamak için granül formları da bulunur. En sık görülen yan etkileri arasında kusma, ishal, bulantı, karın ağrısı, uykusuzluk ve hazımsızlık bulunmaktadır. Doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız.

  Etken Maddesi:  Klaritromisin 
  Grubu:  Makrolid antibiyotikler
  Kullanım alanı:   Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi
  Formları:   Tablet, kontrollü salım tablet ve oral süspansiyon 
  Muadili (eşdeğeri):      Claricide, Clarol, Inclar, Klacid, Klamer, Klarolid, Klax …       
  Yan etkileri:      Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, hazımsızlık, uykusuzluk     
  Reçete türü:   Normal / Prospektüsünü gör:>>>>

Macrol kontrollü salım tablet nedir?

Macrol’ün kontrollü salım tablet formu 12 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde kullanıma uygundur. Etkin madde tabletten yavaş salınır. Bu nedenle ilacı günde bir kere almak yeterlidir. Her bir tablet 500 mg klaritromisin içerir.

Macrol şurup nedir?

Macrol şurup (süspansiyon), granül formundadır ve sulandırılarak kullanılır. Karton kutusunun içinde ölçülü pipet ve sulandırma için 37 ve 52 ml saf su içeren plastik ampul ile satılır. 5 ml’si 125 mg ve 250 mg etkin madde içeren 2 farklı türü vardır. 6ay-12 yaş çocukların kullanımına uygundur.

Macrol ne işe yarar?

Macrol aşağıdaki çeşitli bakterilerden kaynaklanan enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır:

 • Bazı üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, bademcik iltihabı, sinüs iltihabı vb.)
 • Bazı alt solunum yolu enfeksiyonları (kronik bronşitte akut bakteriyel alevlenme, pnömoni (zatürre) vb.)
 • Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bazı deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Mikobakteri (özel bir bakteri türü) kaynaklı enfeksiyonlar.
 • Diş enfeksiyonları.
 • AIDS hastalarında, bir mikobakteri türüne bağlı enfeksiyondan korunma amacıyla,
 • H. Pylori adındaki bakterinin neden olduğu on iki parmak barsağı ülserinin tekrarının engellenmesi

Macrol nasıl kullanılır?

 • Macrol’ü mutlaka doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. İlacın tedavi etkisini kaybetmemesi ve antibiyotik direncini önlemek amacıyla iyileştiğinizi hissetseniz bile tedaviyi yarım bırakmayın. 
 • İlacınızı aç ya da tok karnına alabilirsiniz. Ancak 12 saat arayla, sabah ve akşam her gün aynı saatte almaya özen gösterin.
 • Tablet formunu bir bardak suyla çiğnemeden kırmadan, ezmeden için.
 • Süspansiyon formunun dozunu mutlaka kutunun içindeki pipetle ölçerek verin.
 • Eğer ilaç sizde baş dönmesi, sersemlik veya dezoryantasyon gibi belirtilere neden oluyorsa araç ya da makine kullanırken dikkatli olun.
 • Eğer bir dozu almayı unutursanız hatırlayınca için. Ancak bir sonraki dozun zamanı yakınsa bekleyip o dozu alın ve kaldığınız yerden devam edin. Unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayın.

Macrol kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Macrol’ü dikkatli kullanmalısınız. Doktorunuza danışın:

 • Antibiyotik kaynaklı ishal
 • Böbrek problemleri
 • Şiddetli kas zafiyeti belirtileri,
 • QT uzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozuklukları
 • Kalp hastalıkları

Zatürre ve deri / yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması gerekir.

Macrol kullanım dozu

Eğer doktorunuz farklı bir kullanım önermediyse uygun kullanım şekli ve dozu aşağıdaki gibidir:

Macrol 500 mg tablet dozu

 • 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerde: Doz enfeksiyonun niteliğine ve şiddetine göre uzman doktor tarafından belirlenir. Genellikle önerilen doz 7 - 14 gün süreyle 12 saatte bir (günde iki kez) 250 - 500 mg’dır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda, günlük doz 1000 mg'a kadar yükseltilebilir. Mikobakteriyel enfeksiyonlarda tedavi süresi daha uzun olabilir (3 - 4 hafta kadar). 
 • H.pylori tekrarının önlenmesinde: Diğer ilaçlarla birlikte, 7, 10, 14 veya 28 gün süreyle, günde 2-3 kez 500 mg kullanılır.
 • Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmalıdır

Macrol şurup (süspansiyon) dozu

 • Çocuklarda: Doz çocuğun ağırlığına göre belirlenir. Önerilen doz 12 saat arayla (günde iki kez) 7,5 mg/kg’dır. Örneğin 10 kg ağırlığında bir çocuk günde 2 doz 75 mg (3 ml) kullanmalıdır. 
 • Mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlar için maksimum doz günde iki defa 500 mg'dır. Tedavi süresi enfeksiyonun nitelik ve şiddetine göre 5-10 gün arasında değişebilir.

Macrol MR (kontrollü salım tablet) dozu

 • 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde: İlaç günde tek doz (500 mg) alınır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günde 2 tablete (1000 mg) çıkılabilir. Normal tedavi süresi 5-14 gündür.
 • Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmalıdır.

Macrol doz aşımı

Aşırı dozda Macrol mide-barsak sistemi sorunlarına ya da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Size önerilen dozun üzerinde kullandığınızı düşünüyorsanız hemen doktorunuzla ya da eczacınızla konuşun.

Macrol hangi ilaçlarla kullanılmaz?

Macrol bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşime girebilir. Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini ya da herhangi bir ilaç kullanıyorsanız tedaviye başlamadan önce doktorunuza bilgi verin:

 • Sakinleştirici grubu ilaçlar (alfentanil, alprazolam, heksobarbital, midazolam, triazolam vb.)
 • Astemizol, terfenadin (antihistaminikler),
 • Bromokriptin (dopamin agonisti),
 • Bazı kalp ve damar sağlığı ilaçları (digoksin, disopiramid, kinidin, silostazol, verapamil, amlodipin, diltiazem)
 • Ergotamin, dihidroergotamin (migren ilaçları)
 • Fenitoin, karbamazepin, valproat, fenobarbital (epilepsi ilaçları), 
 • Lovastatin, simvastatin (kolesterol ilaçları), 
 • Metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (varfarin vb.)
 • Rifabutin, rifampisin, rifapentin (antibiyotikler), 
 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu ilaçları)
 • Sisaprid, sirolimus ve takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar), 
 • Zidovudin, ritonavir, ritonavir, atazanavir, sakinavir, efavirenz, nevirapin (AIDS / HIV ilaçları) 
 • Kolşisin (gut hastalığı, FMF ve Behçet hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Bu ilaçlar Macrol ile etkileşime giren ilaçların bazılarıdır. Tam listeye ulaşmak için kullanma talimatına bakın.

Macrol alkolle alınır mı?

Macrol ile alkol kullanmanızın bir zararı yoktur. Ancak siz yine de öncesinde doktorunuza danışın.

Macrol eşdeğer (muadili) ilaçlar

Eczanelerde bulabileceğiniz Macrol ile aynı etkin maddeye ve tedavi etkisine sahip ilaçlar; Claricide, Clarol, Cleanomisin, Denta-Clar, Inclar, Klacid, Klamaxin, Klamer, Klarolid, Klaromin, Klax, Laricid, Oradro’dur.

Macrol formları ve türleri

 • Macrol oral süspansiyon için granül 70 ml ve 100 ml (125 mg/5 ml - 250 mg/5 ml)
 • Macrol tablet (250 mg – 500 mg)
 • Macrol MR kontrollü salım tablet (500 mg)

Macrol kimler kullanamaz?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Macrol kullanmayın:

 • İlacın etkin maddesi klaritromisine, eritromisine veya makrolid grubu antibiyotiklere ya da ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı alerji,
 • Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varken kolşisin kullanıyorsanız,
 • QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öyküsü
 • Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliği,
 • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması)
 • Kalp aritmisi (çarpıntı)

Hamilelikte ve emzirirken Macrol kullanımı

Macrol’ün hamilelikte ve emzirirken kullanımı ile ilgili yeterli bilgi olmadığı için eğer hamileyseniz ya da emziriyorsanız tercihen kullanmayın. Eğer durumunuzla ilgili diğer alternatif tedavilerin hiçbiri uygun değilse, o zaman doktorunuzun değerlendirmesi sonucu kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışın.

Macrol yan etkileri ve zararları nelerdir?

Yaygın yan etkiler

Sık sorulan sorular

Macrol aç karnına içilir mi?

Macrol’ü aç ya da tok karnına içebilirsiniz. Önemli olan her gün aynı saatlerde almaya özen göstermeniz.

Macrol ile Klacid aynı mı?

Macrol ve Klacid birbirlerinin muadili (eşdeğeri) ilaçlardır. Yani etkin maddeleri ve tedavi alanları aynıdır.

Macrol 500 mg kaç saatte bir alınır?

Macrol 500 mg tabletin genel kullanım şekli 12 saatte birdir (günde iki tablet). Ancak kontrollü salım tablet formu günde tek doz (500 mg) kullanılır. Enfeksiyonun şiddetine göre bu doz arttırılabilir.

Macrol tablet reçetesi / prospektüsü

Macrol 500 mg film kaplı tablet ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kullanma talimatını okumak için bu linke tıklayın:>>>>

Macrol şurup reçetesi / prospektüsü

Macrol 125 mg oral süspansiyon ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kullanma talimatını okumak için bu linke tıklayın:>>>>