Coldaway nedir?

Coldaway, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ağrı kesici, iltihap giderici, ateş düşürücü bir ilaçtır. Etken madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir. Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı, ateş, baş ağrısı ve hafif vücut ağrıları gibi semptomların giderilmesinde etkilidir. Hekimin önerdiği doz ve sürede kullanılması gereken Coldaway, 5 günden daha uzun kullanılmamalıdır. Hamilelerin, emziren kadınların ve 12 yaş altı çocukların kullanması önerilmez. Yaygın yan etkiler arasında sinirlilik, uykusuzluk, baş dönmesi, sersemlik, ağız kuruluğu, bulantı, kusma bulunur. Doktora danışmadan kullanmayınız.

  Etken Maddesi:  ibuprofen, psödoefedrin
  Grubu:  NSAID, analjezik, antienflamatuvar, antipiretik
  Kullanım alanı:   Grip, soğuk algınlığı, ağrı kesici, ateş düşürücü, iltihap.  
  Formları:   Coldaway tablet, Coldaway CF, Coldaway şurup  
  Muadili (eşdeğeri):      Actidem, A-Ferin, Apireks, Benical, Broksin, Coldeks …   
  Yan etkileri:      Sinirlilik, uykusuzluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu, bulantı      
  Reçete türü:   Normal / Prospektüsünü gör:>>>>

Coldaway C nedir?

Coldaway C, ağrı kesici, iltihap giderici, ateş düşürücü ve burun tıkanıklığını açıcı özelliklere sahip bir soğuk algınlığı ilacıdır. Etken madde olarak 200 mg ibuprofen, 30 mg psödoefedrin hidroklorür, 300 mg askorbik asit (vitamin C) içerir.

 • İbuprofen; analjezik, antienflamatuvar, antipiretik etkili nonsteroid antienflamatuvar (NSAİ) bir ilaçtır. 
 • Psödoefedrin hidroklorür; sempatomimetik/dekonjestan etkili bir maddedir. Solunum yollarındaki reseptörleri etkileyerek kan damarlarını daraltır. Böylece, şişmiş burun mukozasındaki hiperemi (kanlanma), ödem, konjesyon (kan birikimi) azalarak solunum kapasitesi artar. Ayrıca sinüs salgılarının drenajını artırır ve tıkalı östaki borusunun açılmasını sağlayabilir.
 • Askorbik Asit/C vitamini; antioksidandır ve bağışıklık sistemi işlevleri için gereklidir. Kolajen üretiminde rol oynar, kolesterolü dengeler, kortizon sentezini hızlandırarak vücudun strese yanıtını güçlendirir, demir emilimini arttırır ve katarakt riskini azaltabilir.

Coldaway ne işe yarar?

Coldaway ve Coldaway C,  grip ve soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı, ateş, baş ağrısı ve hafif vücut ağrılarının giderilmesinde etkilidir. İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kısa sürede vücudun güçlenmesine yardımcı olur.

Coldaway nasıl kullanılır?

Coldaway ve Coldaway C, ağızdan kullanım içindir. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden 1 bardak suyla bütün olarak alınmalıdır.

Kullanırken nelere dikkat etmeli?

 • Deri döküntüsü veya diğer alerji belirtilerinden biri; halüsinasyon, huzursuzluk, uyku düzensizliği oluştuğunda ilaç kesilmelidir.
 • Baş dönmesi olabileceğinden araç ve makine kullanılmamalıdır.
 • Askorbik asit demir emilimini arttırdığından, yüksek dozda demir yüklenmesine neden olabilir.
 • Yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanılmalıdır. 
 • 60 yaş üzerindeki hipertansiyonu, hipertiroidizmi, diyabeti, kardiyovasküler hastalığı, iskemik kalp hastalığı, glokomu, prostat hipertrofisi olan yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. NSAİİ’ler, özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen enflamasyon, kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak delinmesi gibi ciddi gastrointestinal etkilere neden olabilirler.

Kimler Coldaway kullanamaz?

 • Coldaway’nin içeriğindeki maddelerden herhangi birine veya diğer adrenerjik ilaçlara alerjisi olanlar 
 • Önceden aspirin veya diğer NSAİİ’ler ile astım, rinit, ürtiker gibi alerjik reaksiyon geliştirenler
 • Aktif mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar; daha önce NSAİİ’larla ilişkili gastrointestinal kanama veya delinme öyküsü olanlar
 • Koroner arter by-pass operasyonu geçirenler, geçirecek olanlar
 • Serebrovasküler kanaması veya herhangi bir aktif kanaması olanlar
 • Şiddetli hipertansiyon ve kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kardiyovasküler hastalığı olanlar veya risk faktörlerini taşıyanlar
 • Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, böbrek taşı vakaları 
 • Önceden geçirilmiş veya aktif ülseratif kolit, rekürran peptik ülser, Crohn hastalığı olanlar
 • Hiperoksalüri olanlar
 • Konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastaları
 • 12 yaş altı çocuklar 
 • Hamileler, emzirenler, gebe kalmayı düşünenler

Aşağıdaki kişilerde Coldaway dikkatli kullanılmalıdır:

 • Astım veya alerjik hastalıkları olanlarda
 • Diyabet, hipertiroidizm, glokom, feokromositoma hastalarında
 • Sıvı tutulması, kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalığı olanlarda 
 • Hipertansiyon, aritmi, kardiyovasküler hastalığı olanlarda
 • Ülser veya gastrointestinal kanama hikayesi olanlarda
 • Prostat hipertrofisi ve mesane fonksiyon bozukluğu olanlarda
 • 60 yaş üzeri hastalarda
 • Hemokromatoz, talasemi, polisitemi, lösemi veya sideroblastik anemili hastalarda
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz/G6DP enzimi eksikliği bulunanlarda
 • Orak hücreli anemi hastalarında
 • Orta şiddette böbrek yetmezliğinde

 Coldaway hangi ilaçlarla kullanılmaz?

 • Aspirin
 • Aminoglikozitler, kinolon grubu antibiyotikler
 • ADE-İnhibitörleri, varfarin, kardiyak glikozidler
 • Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar), lityum
 • Diüretikler, COX-2 inhibitörleri ve diğer NSAİİ'ler
 • Kolestiramin, Kortikosteroidler
 • Metotreksat, Mifepriston
 • Siklosporin, Sülfonilüre
 • Takrolimus, Zidovudin
 • CYP2C9 inhibitörleri
 • Ergot alkaloidleri
 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi
 • Trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcılar, sempatomimetik ajanlar, monoamin oksidaz inhibitörleri, moklobemid, oksitosin 
 • Bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa, alfa ve beta adrenerjik blokör gibi hipotansif ilaçlar

İçtikten sonra alkol alınır mı?

Kanama gibi gastrointestinal yan etki riskleri artabileceğinden ibuprofen ve alkol birlikte kullanılmamalıdır. Alkol aynı zamanda askorbik asitin kandaki seviyesini azaltabilir.

Hamileler ve emzirenler Coldaway kullanabilir mi?

Hamileliğin son döneminde kullanılmamalı; birinci ve ikinci trimesterinde gerekli olmadıkça alınmamalıdır. Gebe kalmayı düşünen kadınlarda kullanılması zorunluysa, dozun mümkün olduğunca düşük, tedavi süresinin kısa tutulması gerekmektedir. İbuprofen anne sütüne çok düşük, psödoefedrin az miktarda geçer. Zorunlu olmadıkça emziren annelerde Coldaway ve Coldaway C kullanılması önerilmemektedir.

Coldaway dozları ve formları

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, önerilen başlangıç dozu 2 tablet ve devamında gerekliyse her 4-6 saatte bir 1-2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalı, daima etkin en düşük doz kullanılmalı, 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır.

Coldaway doz aşımı

İbuprofen akut doz aşımında görülen semptomlar genellikle halsizlik, uykusuzluk, mide bulantısı, kusma, mide ağrıdır. Aşırı dozda bir nonsteroidal antienflamatuvar ilaç alan hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Psödoefedrin doz aşımında belirtiler sinirlilik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı, hipertansiyon, idrar yapma zorluğudur. Şiddetli vakalarda psikoz, koma, hipertansif kriz gelişebilir. Solunum destekleyici, koruyucu önlemler alınmalıdır. Askorbik asitin yüksek doz aşımı böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Coldaway C formları ve türleri

Coldaway C, 200mg/30mg/300mg’lık turuncu renkli, oval, bikonveks 24 film tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Ayrıca Coldaway Cold&Flu, 200mg ibuprofen, 30mg psödoefedrin Hcl içeren 24 ve 30 film tabletler şeklinde; Coldaway Plus, 100mg ibuprofen, 15mg psödoefedrin Hcl, 1mg klorfeniramin maleat içeren 100 ml’lik şurup formu bulunmaktadır.

Coldaway muadili ilaçlar

Coldaway ile benzer içeriğe sahip ilaçlardan bazıları:

 • Actidem, Ad-Cold, A-Ferin
 • Antibeksin, Apireks, Ase-Cold
 • Benical, Broksin
 • Coldeks, Coldfen

Coldaway C muadili ilaçlar

Coldaway C ile benzer içeriğe sahip ilaçlardan bazıları:

 • Nurofarm-C, İbucold-C
 • Brufen Cold&Flu, Dolorin Cold
 • Dolven Cold&Flu
 • Droflu Cold, Flucold

Coldaway yan etkileri

Yaygın görülen yan etkiler:

Seyrek görülen yan etkiler:

 • Rinit, aseptik menenjit gibi enfeksiyonlar
 • Lökopeni, trombositopeni, agranülositoz, aplastik anemi, hemolitik anemi, pansitopeni, Glikoz 6 Fosfat Dehidrojenaz eksikliğinde hemoliz 
 • Hipersensitivite, anafilaktik reaksiyon, hipotansiyon, yüz, dil ve boğazda şişme 
 • Telaş hali, huzursuzluk, görme bozukluğu, yorgunluk
 • Halüsinasyon, paranoya, depresyon, bilinç bulanıklığı
 • Uyuşma, uyku hali, optik nevrit, sinirlilik, anksiyete
 • Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, vertigo
 • Kalp yetmezliği, taşikardi, çarpıntı gibi kardiyak disritmiler
 • Kan basıncında artış
 • Astım, bronkospazm, nefes darlığı, hırıltı
 • Şişkinlik, gastrit, onikiparmak bağırsağı ve mide ülseri, gastrointestinal perforasyon, pankreatit, kolit, Crohn hastalığının alevlenmesi
 • Hepatit, sarılık, karaciğer veya böbrek hasarı
 • Kaşıntı, ürtiker, purpura, anjiyoödem, deri döküntüleri, diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon, alerjik dermatit 
 • Stevens-Johnson sendromu dahil deri iltihabı, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme
 • Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu)
 • Periferik ödem, idrarda kan

Coldaway ile ilgili sık sorulan sorular

Coldaway günde kaç defa alınmalı?

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, önerilen başlangıç dozu 2 tablet ve devamında gerekliyse her 4-6 saatte bir 1-2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Coldaway’i kimler kullanabilir?

Yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar kullanabilir, 60 yaş üzeri yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Coldaway C soğuk algınlığına iyi gelir mi?

Coldaway C ağrı kesici, iltihap giderici, ateş düşürücü ve burun tıkanıklığını açıcı etkileri olan bir soğuk algınlığı ilacıdır. Ayrıca önemli miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini destekleyerek soğuk algınlığı semptomlarında kısa sürede rahatlama sağlar.

Coldaway zararlı mı?

Doktor kontrolünde kullanıldığı takdirde zararlı değildir. Ancak askorbik asitin hızla çoğalan ve geniş şekilde yayılmış tümörleri şiddetlendirebildiği düşünülmektedir.

Coldaway ne kadar sürede etki eder?

İbuprofenin analjezik (ağrı kesici) etkisi 15 dakika içinde, antipiretik (ateş düşürücü) etkisi ise 30 dakika içinde başlar ve her ikisi de 6 saatten daha uzun süre devam eder. Psödoefedrin ise sağlıklı yetişkinlerde 4 saat süren dekonjestan etkisine 30 dakika içinde ulaşır.

Coldaway tablet reçetesi / prospektüsü

Coldaway tablet ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kullanma talimatını okumak için bu linke tıklayın:>>>

Coldaway C  reçetesi / prospektüsü

Coldaway C ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kullanma talimatını okumak için bu linke tıklayın:>>>>